9 ena convocatòria de RACONS PÚBLICS


Per a aquesta penúltima convocatòria de Racons Públics en la seva segona edició plantejem la millora de l’espai situat davant la sortida del Ferrocarril de Reina Elisenda. En sortir de l’estació per sota el pont, ens trovem un espai fosc i sense pavimentar, en un estat d’abandonament a on alguns cotxes i motos oportunistes, bicicletes maltractades, sacs de runa i valles d’obra han trobat injusta recera.

Aquesta situació contrasta amb la resta de l'àmbit relativament cuidat de l'estació on un ascensor i unes escales permeten una bona accesibildad amb el passeig de la Reina Elisenda.

Serà un repte per als participants convertir aquest panorama quelcom desolat en una benvinguda més cordial per als veïns i visitants del barri.

http://www.fadweb.org/raconspublics/2009/index.php

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROJECTES. 26/02/2010

FAD/EL PERIODICO DE CATALUNYS