Bases 2010: Premi de Pintura Petit Format


Bases 2010: Premi de Pintura Petit Format

OBJECTIU1. L'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i Autocugat SA convoquen el Premi de Pintura de Petit Format Autocugat amb l'ànim d'estimular i promoure la creació artística entre les ciutadanes i els ciutadans.
PARTICIPANTS2. Poden participar en aquesta convocatòria tots els artistes, sigui quina sigui la seva nacionalitat o residència, que presentin la documentació i l'obra en el termini i la forma establerts en aquestes bases. S'entendrà com a artista aquell que hagi presentat almenys una exposició individual en una galeria d'art comercial o en un espai d'art, públic o privat, reconegut com a tal.
OBRES3. Les obres que es presentin poden ser realitzades en qualsevol tècnica de pintura, de tema lliure en unes mides no inferiors a 24x19 cm i no superiors a 73x60 cm. Les obres hauran d'estar emmarcades obligatòriament amb un llistó l'amplada del qual no superarà els tres centímetres vist de front. No s'admetran les obres que estiguin protegides amb vidre, encara que sí s'acceptaran aquelles que estiguin protegides amb metacrilat o amb un material similar.
4. Les obres han d'anar signades per l'artista. Al revers s'hi ha de fer constar el títol de l'obra i el nom i cognoms de l'autor. Cada artista pot presentar solament una obra, que ha de ser única, original i no ha d'haver estat presentada a cap altre certamen.
LLOC I FORMA DE PRESENTACIÓ
PRIMERA FASE DEL CONCURS: SELECCIÓ DE PARTICIPANTS
5. Per prendre part en la primera fase del concurs els participants han de presentar la documentació següent:
5.1. Una nota biogràfica d'una extensió màxima d'un foli.
5.2. Catàleg o invitació publicats de la darrera exposició individual organitzada.
5.3. Fotografies en color de cinc obres produïdes per l'autor.
5.4. Fotografia de 18 x 24 cm de l'obra que es presenta a concurs.
5.5. Dades personals: nom, cognoms, adreça, telèfons de contacte, adreça de correu electrònic i fotocòpia del DNI. Segons la llei de protecció de dades personals, li comuniquen que aquestes dades seran a un arxiu d'Autocugat. L'artista podrà modificar, variar i cancel·lar les seves dades personals en qualsevol moment, només cal comunicar-ho per escrit al correu electrònic datos@premisartautocugat.com, o per correu ordinari a: Autocugat, Avgda. Cerdanyola, 100, 08173 Sant Cugat del Vallès, Barcelona.
6. La documentació es podrà presentar fins el 31 de març del 2010 al Registre General de l'Ajuntament de Sant Cugat, Àmbit de Cultura i Esports, Plaça de la Vila 1, 08172 - Sant Cugat del Vallès. Tel. 935 657 000, o es podrà realitzar online. A la web www.premisartautocugat.com trobareu un enllaç i les instruccions per a fer-ho.
7. De l'1 al 5 d'abril reunions dels membres del Jurat que deliberaran i decidiran quins són els quadres seleccionats per a optar al Premi i Diplomes d'Honor indicats en aquestes bases.
8. L'organització notificarà el resultat d'aquesta selecció als interessats.
SEGONA FASE DEL CONCURS: EXPOSICIÓ I CATÀLEG DE LES OBRES SELECCIONADES9. Del 8 al 21 d'abril, els artistes seleccionats presentaran l'obra destinada a optar al premi a la Casa de Cultura de Sant Cugat del Vallès, c/. Castellví, s/n, de 9 a 13 i de 16 a 20 h. Telèfon: 93 589 13 82.
10. Els membres del Jurat es reuniran entre els dies 26 al 30 d'abril per a deliberar i adjudicar el quadre guanyador i els Diplomes d'Honor.
11. Amb les obres seleccionades, s'organitzarà una exposició al claustre del Reial Monestir de Sant Cugat, del 3 al 27 de maig.
12. S'editarà un catàleg de l'exposició que inclourà totes les obres seleccionades.
13. Del 29 de maig al 22 de juny de 2010 s'exposaran els quadres seleccionats a la galeria d'art Espai Lluís Ribas de Sant Cugat, C/. Gorina, 13.
14. Un cop presentada l'obra, no es pot retirar del concurs fins que no s'hagi fet públic el veredicte del jurat i finalitzades les exposicions. Les obres i els dossiers presentats es podran recollir a la Casa de Cultura de Sant Cugat de l'1 al 20 de Juliol. Un cop passat el termini, l'organització entendrà que l'autor renuncia a la seva obra, i per tant, no es fa responsable de la seva conservació o destinació. El retorn de les obres entregades per correu postal o missatger, es retornaran pel mateix mitjà sempre a càrrec de l'artista o remitent.
JURATFormen el jurat: el tinent d'alcalde de Sant Cugat, Sr. Xavier Escura; Sr. Josep Mª Negre, representant d'Autocugat; Sr. Josep Mª Cadena, crític d'art; Sr. Carlos Velilla, professor de la Facultat de Belles Arts de Barcelona; Sra. Rosa Ferrer, galeria El Quatre, de Granollers; Sr. Joaquim Hidalgo, guanyador del Premi edició anterior; i el Sr. Lluís Ribas, director dels Premis d'Art Autocugat.
PREMIEl Premi Autocugat de Pintura de Petit Format està dotat amb la quantitat de 12.000€, i no es podrà dividir ni es podrà declarar desert.
El quadre guanyador passarà a ser propietat d'Autocugat SA.
En la quantitat del premi es troba inclosa també la remuneració que, si escau, com a quantitat alçada correspon a l'adquisició per Autocugat S.A. del dret a la seva explotació i exhibició en la seva accepció més àmplia, incloent-hi la reproducció, l'exhibició i la divulgació del Premi Autocugat de Pintura de Petit Format amb els quadres guanyadors de cada edició juntament amb els de Diploma d'Honor de cada edició.
El jurat podrà concedir, a més, fins a un màxim de cinc Diplomes d'Honor. Els Diplomes d'Honor podran ser adquirits per l'Organització i, en aquest cas, correspon a l'adquisició per Autocugat S.A. del dret a la seva explotació i exhibició com el I Premi.
La resta de les obres seleccionades i no adquirides per Autocugat, es podran posar a la venda. El 50% del seu valor serà per a l'artista, l'altre 50% serà destinat a la Fundació Enriqueta Villavecchia, dedicada a ajudar les famílies de nens malats de leucèmia, instal·lada a l'Hospital de la Sta. Creu i Sant Pau de Barcelona.
LLIURAMENT DELS PREMISEl veredicte es donarà a conèixer durant l'acte del sopar homenatge Premi a la Trajectòria Artística, que tindrà lloc el dia 27 de Maig del 2010. El veredicte del Jurat serà inapel·lable, i el sol fet de participar en el concurs suposa la plena acceptació d'aquestes bases.
REPRODUCCIONSL'obra guardonada podrà ser reproduïda en una sèrie de com a màxim 300 gravats de 30x30 cm. aproximadament, realitzats sobre el millor paper i amb les tècniques més escaients. L'autor haurà d'estar d'acord amb la qualitat de la reproducció i signarà cada gravat numerat. Els exemplars d'aquesta edició limitada, que s'emmarcaran correctament, 20 seran propietat de l'autor, 20 de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, un per a cada membre del jurat i la resta per a Autocugat S.A.
L'organització cuidarà al màxim la manipulació de les obres rebudes, però declina tota responsabilitat per pèrdues, danys, robatoris o qualsevol altre acte aliè a la seva voluntat que es pugui produir durant el seu transport, dipòsit o exhibició.