SOPADOR VEGA + KAFETA PER A DONES A LA REVOLTOSA.DIJOUS 10 febrer 20h.

SOPADOR VEGA +
 KAFETA PER A DONES  A LA REVOLTOSA
*DIJOUS 10 febrer 20h

carrer Rogent 82. METRO L2 CLOT.

+info:
http://revoltosa.squat.net/view.php?page=14