ömönette: Invitació a la presentació d'Ömönette!

ömönette: Invitació a la presentació d'Ömönette!
Presentació ömonette

Copyright © 2011 ömönette, All rights reserved.
Seria un plaer contar amb la vostra presencia aquest dia. Amb aquesta invitació podeu portar tans amics i coneguts com volgueu. Us esperem.
Our mailing address is:
ömönette
Plaça usatges
Sabadell, Barcelona 08206

Add us to your address book

*t-shirt by Lutxana art*