Aquest dijous a la RIMAIA, kafeta feminista per parlar de les conseqüències de la presó, la presentació de la campanya PRESÓ=TORTURA, les marxes del 31 de decembre i el que aportem entre totes!


DONES, LESBIANES I TRANS


PROPERA KAFETA FEMINISTA, 20'30 A LA RIMAIA


DONA I PRESÓ

Aquest dijous a la RIMAIA, kafeta feminista per parlar de les conseqüències de la presó, la presentació de la campanya PRESÓ=TORTURA, les marxes del 31 de decembre i el que aportem entre totes!