ESCALFANT MOTORS... CADA DIA ES 8 DE MARÇ!! festa disabte 25 ferbrer al bar el brot de la farinera del clot, bcn

ESCALFANT MOTORS... CADA DIA ES 8 DE MARÇ!!
festa al bar de la farinera del Clot
de 21'30 pm a 3 am
*

 93.232.44.23

elbrotbar.wordpress.com