XERRADA CONTRA LA PRIVATITZACIÓ DE L'AIGUA DIMECRES 10/1019H


XERRADA
CONTRA LA PRIVATITZACIÓ DE L'AIGUA -
DIMECRES 10/10 - 19H -


LA FAVB DENUNCIA EL DESMANTELLAMENT DE LA GESTIÓ PÚBLICA
DE L'AIGUA I ALERTA DEL POSSIBLE AUGMENT DE TARIFES
A la Favb veiem amb preocupació com en els darrers mesos les diferents parts
del cicle d'un bé tan bàsic com és l'aigua estant sent objecte de processos de
privatització.
Des de l'entrada en vigor de la llei Òmnibus es va obrir la porta a
l'externalització de la gestió de l'empresa pública Aigües Ter-Llobregat (ATLL),
l'encarregada de fer arribar l'aigua a Barcelona i a d'altres municipis de l'àrea
metropolitana. Aquest procés es troba actualment en les fases prèvies al
concurs públic.
A Barcelona des de finals del segle XIX és l'empresa privada AGBAR, avui
majoritàriament en mans de la multinacional francesa SUEZ, la que s'encarrega
de distribuir l'aigua als ciutadans. El 2010 arran de la denúncia d'un particular
per una factura, va sortir a la llum que la companyia operava sense concessió
vigent, és a dir, que no s'havia validat mitjançant cap institució democràtica i
legal que AGBAR fos l'encarregada de prestar aquest servei. L'empresa ha
recorregut la sentència.
El 24 de juliol, a l'Àrea Metropolitana de Barcelona es va aprovar la creació
d'una nova empresa que gestionarà el cicle integral de l'aigua en l'àmbit
metropolità, és a dir, s'ocuparà de les tasques de distribució que ara realitza
AGBAR, però també del sanejament, que fins ara estava en mans de l'empresa
pública EMSSA. Aquesta empresa público-privada estarà participada en un
85% per AGBAR i en un 15% per capital públic. 
Aquesta decisió, d'importància cabdal per als ciutadans, s'ha pres sense cap
concurs públic, amb la presència d'un únic operador, AGBAR, que a partir d'ara
controlarà la distribució i el sanejament a Barcelona i a d'altres municipis de
l'àrea metropolitana, i que també opta al concurs per la gestió d'ATLL. Així
doncs, quan aquests processos culminin, gairebé tot el cicle de l'aigua es
trobarà en mans privades i fins i tot és possible que acabi en mans d'una única
empresa, des de l’embassament al clavegueram.
A la Favb volem denunciar aquest desmantellament de la gestió pública de
l'aigua, produït, a més, enmig d'un gran silenci mediàtic i d'esquena als
ciutadans. Cap dels partits polítics que han promogut o recolzat aquestes
decisions, ni a l'Ajuntament ni a la Generalitat, portava al seu programa la
privatització d'ATLL o EMSSA. Ambdues són empreses rendibles i eficients i no
existeix cap criteri, ni tan sols de benefici econòmic, que justifiqui les decisions
que s'han pres, fora del criteri polític d'optar per deixar-les en mans privades.Les conseqüències de la privatització seran palpables entre els treballadors
d'aquestes empreses i als ecosistemes aquàtics, però també entre els usuaris,
ja que es poden produir grans augments de tarifes per rendibilitzar les
aportacions dels inversors privats. Amb tot, la pèrdua de control democràtic
sobre un bé primordial com l’aigua constitueix un escenari poc desitjable per al
futur de la seva gestió, on els ciutadans en queden exclosos.
És per això que a la Favb apostem per l’enfortiment dels serveis públics, en
aquest cas en la gestió de l’aigua, seguint l’exemple d’altres països com Itàlia,
que va rebutjar en referèndum la privatització de l’aigua o de l’ajuntament de
París, que després de retornar a mans públiques un servei privatitzat durant
dècades, ha estat capaç d'abaixar les tarifes.
Barcelona, 31 de juliol de 2012