Jornada sobre comunicació 17 març 2013

Jornada sobre comunicació
La vídeosocietat i el poder dels mitjans de comunicació
Dia: 17 de març 2013
Lloc: Pou de la figuera (Sant Pere més baix, 70)

Programa de la jornada (adjunt)
10:15 h         Presentació de la jornada
10:30 h         La vídeosocietat
12:00 h         Projecció de la pel·lícula “1984” dirigida per Michael Radford (1:45’)
14:15 h         Dinar popular de “traje”
15:30 h         El poder dels mitjans de comunicació. Els mitjans de comunicació del poder.
17:00 h         Projecció de la pel·lícula “La cortina de humo” dirigida per Barry Levinson (1:30’)
19:00 h         Conclusions de la jornada.

DOSSIER JORNADA SOBRE COMUNICACIÓ:

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=gmail&attid=0.1&thid=13d68825793aee2a&mt=application/pdf&url=https://mail.google.com/mail/u/0/?ui%3D2%26ik%3D3ffdf70d65%26view%3Datt%26th%3D13d68825793aee2a%26attid%3D0.1%26disp%3Dsafe%26realattid%3Df_he9sklnt0%26zw&sig=AHIEtbQVOttA9hX3Dbk7-EXUD1ceh6TfsA