dilluns 13 maig últim dia de la setmana de la poesia a barcelona

17.00 H 
tauLa rOdOna: La germana pobra.
Toni Clapés, Isabel graña, Arnau Pons. Coordinació: J. A. Arcediano


19.00 H
POEsia PEr a La divErsitat. 
Als Jardins romàntics de la UB. Presentació a càrrec d’Eduard Sanahuja. recital amb els poetes participants a les taules.

on:

AULA MAGNA I JARDINS ROMÀNTICS
DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA.
grAn VIA DE LES CorTS CATALAnES, 585

+ Actes

la paraula a la Boca, Evoca 
DILLUNS 13 DE MAIG 19.00 H
AUDITORI DE LA FUNDACIó CATALUNyALA PEDRERA.
PASSEIg DE grÀCIA, 92

Itinerari poètic per l’obra de Joaquim AmatPiniella, Joana raspall, Bartomeu rosselló-Pòrcel, Joan Teixidor i Salvador Espriu; els 
cinc poetes que aquest any celebren el centenari del seu naixement. 

Utilitzem aquest
motiu per jugar amb la paraula i el poema. La
boca com a porta de sortida per on s’escolen
en renglera les paraules. El poema il·lumina.
Ho jugarem sota l’ombra reparadora de la
paraula.

rosa pou ENtrE moNosÍl·laBs
20.30 H PLACETA DE RAMON AMADEU maps
http://goo.gl/maps/0HtMR

A CÀRREC DE
XAVI LLoSES, TECLATS
JoAn moTErA, ConTrABAIX
rAmon PrATS, BATErIA I mÀqUInA
D’ESCrIUrEI roSA PoU, VEU

La música de rosa Pou ens ensenya la importància de saber trobar, com ella mateixa explica, «un llenguatge fresc i propi». Una veu dolça que, a través de monosíl·labs i jocs  lingüístics, ens endinsa amb contundència en
la poesia més quotidiana.

«la pèrDua». mEmorial JoaN tEiXiDor 
22.00 H
VERGER DEL MUSEU FREDERIC MARèS.
PL. DE SAnT IU, 5

A CÀRREC DE:
mArgArITA BALLESTEr, CArLES CAmPS mUnDó, JorDI CornUDELLA, JoAn mArgArIT I TXEmA mArTínEz IngLÉS

Acudim a la poesia en els moments més
transcendents de la vida, com ara l’amor, el
naixement o la mort. Davant de la mort del
seu primer fill, Ignasi Teixidor de Ventós,
Joan Teixidor va rebre el consell del seu mestre, Carles riba, de convertir el seu dolor en art. Aquest és l’origen d’El Príncep (1954),
poemari que ha estat un referent per a molts
poetes posteriors. El nostre recital és una
mostra significativa de la poesia actual davant l’experiència de la pèrdua
#setmanadelapoesia
+ info
http://www.bcn.cat/setmanapoesia/2013/ca/programa/programa.pdf