Rosa Sánchez música‎ Presentació picante pero sabroso 29 maigRosa Sánchez música‎
Presentación del álbum 
¨ Picante pero sabroso¨ 
Rosa Sánchez quinteto